Mart 29, 2020

Temel Kavramlar – Grid Veri Modeli

Sıkıştırılmış karşılıklı alanlarda sistem yüksekliklerinde sistematik bir grid, arazi tanımlamalarında sıklıkla kullanılır.Yüksekliğin gridin her hücresi içinde sabit olduğu varsayılır, bu nedenle küçük hücreler araziyi büyük hücrelerden daha doğru detaylandırır. Hücrelerin boyutu bir modelde sabittir, bu nedenle daha fazla arazi varyasyonuna sahip alanlar, daha az varyasyona sahip olanlardan daha az doğru olarak tanımlanabilir. Grid modeli, arazideki rastgele varyasyonları tanımlamak için en uygundur, sistematik doğrusal yapılar kolayca kaybolabilir veya deforme olabilir.

Raster Veri mi, Vektör Veri mi ?

CBS tasarımındaki temel kararlardan biri, her biri avantajları ve dezavantajları olan vektör ve raster modelleri arasında seçim yapılmasını içerir. Vektör modelinde, gözlem birimleri bitiş noktaları ve / veya değişken çizgi veya çokgen büyüklükleridir, oysa raster modeli ızgaradaki sabit gözlem alanlarını gerektirir. Aksi takdirde, modeller aynıdır. Vektör ve raster verileri gerçekliği temsil etme yeteneğine sahiptir. Vektör verilerinin arazideki farklı nesnelerini tanımak her zaman kolay değildir.

Temel Kavramlar – Buffer (Tampon)

Bu yazımızda CBS uygulamaları için olmazsa olmaz bir kavramdan bahsedeceğiz. Buffer, daha doğrusu buffer atmak kavramı, çeşitli ihtiyaçlara göre geometrik nesnelerin konumları üzerinden mesafeye dayalı olarak yeniden bir sınıflandırma yapılmasıdır. Bu ne demek; Buffer atarak örneğin belirlediğiniz bir noktanın etrafında, yine belirlediğiniz uzunluk kadar bir alan oluşturarak buffer alanı içerisinde, o noktaya en yakın diğer noktaları elde etmeniz mümkün.

Temel Kavramlar – Datum Tipleri

Dünyanın çekirdek ve yüzey malzemelerindeki değişikliklerin neden olduğu yerçekimindeki yerel varyasyonlar, bu yerçekimi yüzeyinin düzensiz olmasına neden olur. Jeoid modeller, sanki yüzey tek başına yerçekiminden kaynaklanıyormuş gibi, hem kara hem de okyanus üzerindeki tüm dünyanın yüzeyini temsil etmeye çalışır.

Temel Kavramlar – Harita Tipleri

Harita tipleri sadece haritanın özelliklerine göre değil, aynı zamanda kullanımı ile de belirlenebilir, örneğin genel bir referans topoğrafik harita üzerindeki ana yolların dağılımına bakabilir veya tematik bir haritada gözlem birimlerinin (bölge gibi) belirli bir yerini bulabilir. Haritaların sınıflandırılması haritanın içeriğine (iklim, sosyo-ekonomik …), haritanın biçimine (nokta, choropleth, animasyonlu …), kullanılan görüntüleme teknolojisine (elektronik, kağıt,) dayalı olarak yapılabilir. ..), kullanılan üretim teknolojisi (manuel, otomatik, …), haritanın ölçeği (büyük, orta, küçük), haritanın çözünürlüğü (ülke, eyalet, …) vb.

GeoServer – Stil Yönetimi

Bu yazıda GeoServer’da stiller konusuna giriş yapmış olacağız, GeoServer stil tarafında spatial verilerin görünümünü kontrol etmek amacıyla kullanılması için bir takım özellikler barındırmaktadır. Stiller kullanıcı tarafından tanımlanabilen stil dosyaları kullanılarak yönetilebilir. GeoServer bize 4 farklı tipte format kullanarak stil dosyası tanımlamamıza izin verir.