Ocak 25, 2020
defence-spatial

Savunma ve Ulusal Güvenlik İçin Mekânsal Verinin Önemi

Mekansal veri; savunma ve güvenliğin güçlendirilmesinde giderek daha büyük bir rol oynamaktadır. Teknoloji, ilk müdahaleyi yapan personele doğru gerçek zamanlı veri ve eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayarak destek verir. Veri analitiğindeki ilerlemeler ve birlikte çalışabilirlik gibi yeni özellikler, mekansal verinin savunma amaçlı olarak yaygın kullanılmasına neden olmaktadır. Mekansal veri, askerlere keşiften, stratejiden savaş bölgesinde değişen kalıpların detaylı analizini sağlamaya kadar çeşitli şekillerde yardımcı olur.

Saldırıları Önleme

CBS uygulamaları, saha operasyonlarını strateji ve desteklemeye yardımcı olurken tehditleri izleme, tahmin etme ve bunlara karşı koyma yeteneği sunar. Ayrıca tahmin analizi, çatışma noktalarına ışık tutmak ve kamu güvenliğini sağlamak için benzer eğilimleri değerlendirmek için de kullanılabilir. Amsterdam’da gerçekleştirilecek olan ‘Savunma, İç Güvenlik ve Kamu Güvenliği’ konulu Jeo-uzamsal Dünya Forumu 2020 oturumunda jeo-uzayın savunma ve ulusal güvenliği artırmadaki rolü vurgulanacaktır.

Kilit temalardan bazıları: Teröre karşı istihbarat; küreselleşmiş dünyada sınır güvenliği; konum farkında siber güvenlik; afet riskinin azaltılması; iletişim ve navigasyon entegrasyonu. Oturumlara savunma kuvvetleri, çevre kuruluşları, polis kuvvetleri, sınır kontrolleri, afet yönetim ajansları, savunma sistemi entegratörleri delegeleri katılacak.

Savaş Zekası İçin Hassas Veri

Etkilenen bölgelerin gerçek zamanlı görünümleri ve içgörüleri, özellikle bir ülkenin sınırı gibi hassas bölgelerde acil müdahale sürelerinin iyileştirilmesinde kilit öneme sahiptir. Kritik durumların herhangi bir zamanda ortaya çıkabileceği düşünüldüğünde, durumsal farkındalık hiç bu kadar önemli olmamıştı. Coğrafi veriler, doğru durumsal farkındalık bilgileri sağlamak, riskleri azaltırken hızlı ve güvenli karar almayı sağlamak ve ulusal güvenliği artırmak için sınır güvenliği operasyonları için çok değerlidir.

(Çok) yüksek çözünürlüklü uzaktan algılama uydularından, İHA’lardan ve diğer sensörlerden gelen büyük veri, gelişmiş jeo-uzamsal analiz yazılımı ve gelişmiş görüntüleme teknolojilerinin kullanılması, istihbarat ve kolluk kuvvetleri arasında önceden, gerçek zamanlı ve sonrasında sorunsuz bilgi akışı sağlar muharebe operasyonları.

Değişen küresel güvenlik senaryosu ve son yirmi yılda hızlı teknolojik gelişmeler çatışmanın doğasını değiştirmiştir. Tüm hava koşullarında, gündüz ve gece gözetim cihazlarının kullanılması, yüksek derecede savaş alanı şeffaflığına yol açmıştır. Üstün istihbarat toplama ve analiz etme yeteneklerine sahip silahlı kuvvetlerin rakiplerine göre belirgin bir avantajı olacaktır.

Kaynak

Ömür Bilgili

Kıdemli Bilgisayar Mühendisi - GIS Geliştirici

View all posts by Ömür Bilgili →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir