Mart 29, 2020

Kent Bilgi Sistemi (KBS) Nedir?

Bir kentin coğrafi özelliklerinin baz alınıp,altyapı sistemleri,sosyo-ekonomik nitelikler,gelir-gider sistemleri,kültürel ve idari hizmetler gibi niteliklerinin çeşitli veri toplama yöntemleri kullanılarak merkezi bir veritabanı oluşturuması ve bu veritabanı üzerinde raporlama,sorgulama ve analiz yapma imkanı tanıyan coğrafi bilgi sistemlerinin genel adıdır.