Mart 29, 2020

Temel Kavramlar – Grid Veri Modeli

Sıkıştırılmış karşılıklı alanlarda sistem yüksekliklerinde sistematik bir grid, arazi tanımlamalarında sıklıkla kullanılır.Yüksekliğin gridin her hücresi içinde sabit olduğu varsayılır, bu nedenle küçük hücreler araziyi büyük hücrelerden daha doğru detaylandırır. Hücrelerin boyutu bir modelde sabittir, bu nedenle daha fazla arazi varyasyonuna sahip alanlar, daha az varyasyona sahip olanlardan daha az doğru olarak tanımlanabilir. Grid modeli, arazideki rastgele varyasyonları tanımlamak için en uygundur, sistematik doğrusal yapılar kolayca kaybolabilir veya deforme olabilir.

Raster Veri mi, Vektör Veri mi ?

CBS tasarımındaki temel kararlardan biri, her biri avantajları ve dezavantajları olan vektör ve raster modelleri arasında seçim yapılmasını içerir. Vektör modelinde, gözlem birimleri bitiş noktaları ve / veya değişken çizgi veya çokgen büyüklükleridir, oysa raster modeli ızgaradaki sabit gözlem alanlarını gerektirir. Aksi takdirde, modeller aynıdır. Vektör ve raster verileri gerçekliği temsil etme yeteneğine sahiptir. Vektör verilerinin arazideki farklı nesnelerini tanımak her zaman kolay değildir.