Ocak 23, 2020

Güneş Enerjisi Sistemlerini Spatial Analiz ile Nasıl Daha Verimli Hale Getiririz?

Güneş enerjisi gelişimi inanılmaz hızlı büyüyen bir endüstridir. Solar enerji endüstrisi son on yılda % 50 büyüme kaydetti ve her zaman olağanüstü sayıda yeni gelişme meydana geldi. Ama bu alan aynı zamanda hassasiyet ve doğruluğa dayanan bir endüstri. Jeo-uzamsal görüntüleme güneş enerjisi geliştiricilerinin verimliliğini artırmalarına yardımcı olurken aynı zamanda bakım masraflarının da azaltılmasına fayda sağlar.Jeo-uzamsal görüntülemenin, özellikle İHA’lar gibi yeni, gelişmekte olan teknolojilerle birlikte kullanıldığında güneş enerjisi gelişiminde oynayabileceği role bir göz atalım.

Temel Kavramlar – Grid Veri Modeli

Sıkıştırılmış karşılıklı alanlarda sistem yüksekliklerinde sistematik bir grid, arazi tanımlamalarında sıklıkla kullanılır.Yüksekliğin gridin her hücresi içinde sabit olduğu varsayılır, bu nedenle küçük hücreler araziyi büyük hücrelerden daha doğru detaylandırır. Hücrelerin boyutu bir modelde sabittir, bu nedenle daha fazla arazi varyasyonuna sahip alanlar, daha az varyasyona sahip olanlardan daha az doğru olarak tanımlanabilir. Grid modeli, arazideki rastgele varyasyonları tanımlamak için en uygundur, sistematik doğrusal yapılar kolayca kaybolabilir veya deforme olabilir.

Raster Veri mi, Vektör Veri mi ?

CBS tasarımındaki temel kararlardan biri, her biri avantajları ve dezavantajları olan vektör ve raster modelleri arasında seçim yapılmasını içerir. Vektör modelinde, gözlem birimleri bitiş noktaları ve / veya değişken çizgi veya çokgen büyüklükleridir, oysa raster modeli ızgaradaki sabit gözlem alanlarını gerektirir. Aksi takdirde, modeller aynıdır. Vektör ve raster verileri gerçekliği temsil etme yeteneğine sahiptir. Vektör verilerinin arazideki farklı nesnelerini tanımak her zaman kolay değildir.

Coğrafi Bilgi Altyapısının Dünya Ekonomisi ve Toplum Üzerindeki Rolü

Son on yılda eşi görülmemiş teknolojik gelişmelere tanıklık ettik. Bulut, mobil, İnternet ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi teknolojiler veri patlamasına ve analitiklere yol açtı. IBM tarafından dünya verilerinin % 90’ının son iki yılda oluşturulduğu tahmin edilmektedir. Bu veriler, büyük miktarda veri, sosyal medya, işitsel, görsel ve video tüketimi içeriyor. Her gün yeni veri kaynakları ekleniyor ve bu da değerli verilere yol açıyor.