Mart 29, 2020

Temel Kavramlar – OGC Servisleri

OGC (Open Geospatial Consortium) hakkında burada biraz birşeyler yazmıştım. Temel olarak bu konsorsiyumun kurulma felsefesi coğrafi veriler için bir standart oluşturularak, sözkonusu verilerin rahatça paylaşılması idi. Bu bağlamda OGC tarafından her türlü mekansal işlevselliğe izin veren bir dizi web servis standardı oluşturulmuştur.