Şubat 28, 2020

Temel Kavramlar – Grid Veri Modeli

Sıkıştırılmış karşılıklı alanlarda sistem yüksekliklerinde sistematik bir grid, arazi tanımlamalarında sıklıkla kullanılır.

Yüksekliğin gridin her hücresi içinde sabit olduğu varsayılır, bu nedenle küçük hücreler araziyi büyük hücrelerden daha doğru detaylandırır. Hücrelerin boyutu bir modelde sabittir, bu nedenle daha fazla arazi varyasyonuna sahip alanlar, daha az varyasyona sahip olanlardan daha az doğru olarak tanımlanabilir. Grid modeli, arazideki rastgele varyasyonları tanımlamak için en uygundur, sistematik doğrusal yapılar kolayca kaybolabilir veya deforme olabilir.

Olası bir çözüm, verileri ayrı ayrı noktalar olarak saklamak ve gerektiğinde değişen yoğunlukta gridoluşturmak olabilir. Izgara modelinin bir ızgaradaki örnekleri temsil etmesi ve bu nedenle bir nokta modeli olarak adlandırılması veya raster hücreleri üzerindeki bir ortalamayı temsil etmesi tartışmalıdır. Yükseklik değerleri bir matriste saklanır ve böylece noktalar arasındaki bitişiklik sütun ve satır numarası aracılığıyla ifade edilir.

Veri noktaları dağıtıldığında, belirli bir daire veya kare içindeki ızgara noktalarına en yakın olanların yüksekliklerinin ortalamaları, aradaki mesafelerle orantılı olarak ters ağırlıkla ızgara noktalarına atanır. Veriler profiller veya konturlarla ilgili olduğunda, ızgara noktası yükselmeleri, orijinal veri çizgilerinin ve ızgara çizgilerinin kesişimindeki yüksekliklerden enterpolasyonlanır.

Arazi ayrıca seçilen veya keyfi olarak seçilen münferit noktalar (yani bir nokta bulutu) olarak da tanımlanabilir. Prensip olarak, noktalar arasındaki arazinin özellikleri bilinmemektedir, bu nedenle arazi özelliklerinin en fazla değiştiği alanlarda nokta yoğunluklarının en büyük olması gerektiği sonucuna varır.

Normal bir ızgaranın noktaları için yalnızca kotlar kaydedilir, ancak nokta bulutları için hem nokta koordinatları hem de kotlar depolanmalıdır. Bu nedenle, verilen arazi kapsamı için, iki nokta düzenlemesi için gereken bellek depolama miktarı farklılık gösterir. Yol kesiminin üstü ve altı gibi ani arazi değişimlerini tanımlamak için nokta modeller daha düşüktür.

Ömür Bilgili

Kıdemli Bilgisayar Mühendisi - GIS Geliştirici

View all posts by Ömür Bilgili →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir